Przy zgłoszeniu drużyny (minimum 5 osób), szósta osoba z tej samej drużyny zostaje zwolniona z opłaty startowej.

Zgłoszenia drużynowe prosimy kierować na adres zawody@pro-run.pl z wypełnionym formularzem EXEL – POBIERZ.

Opłatę startową za tak zgłoszona drużynę prosimy realizować po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od organizatora.